Tên gói Cú pháp đăng ký Đăng ký nhanh
ST70K 15GB Data70.000đ/30 ngày ST70K 981802801 gửi 9123 Đăng ký
ST90K 60GB Data90.000đ/30 ngày ST90 981802801 gửi 9123 Đăng ký
ST120K 60GB Data 120.000đ/30 ngày ST120K 981802801 gửi 9123 Đăng ký
ST150K 90GB Data 150.000đ/30 ngày ST150K 981802801 gửi 9123 Đăng ký
EST120 28GB Data 120.000đ/30 ngày EST120 981802801 gửi 9123 Đăng ký
ST30K 7GB Data 30.000đ/7ngày  ST30K 981802801 gửi 9123 Đăng ký
ST15K 3GB Data 15.000đ/3 ngày  ST15K 981802801 gửi 9123 Đăng ký
Danh Sách Gói Cước 4G Viettel Giá / Tháng
Gói ST150K 90 GB / Tháng 150.000 đ
Gói ST120K 60 GB / Tháng 120.000 đ
Gói ST90K 30 GB / Tháng 90.000 đ
Gói ST70K 15 GB / Tháng 70.000 đ
Gói MIMAX125 8GB / Tháng 125.000 đ
Gói MIMAX200 15GB / Tháng 200.000 đ

Chi tiết GÓI MI10D

Giá: 10.000 đ / 01 ngày

Dung lượng Data 500 MB

Thời gian sử dụng: 01 ngày

Chi tiết GÓI 1N

Giá: 10.000 đ/1 ngày

Dung lượng Data 5GB

Thời gian sử dụng: 01 ngày
Gói dưới 20 phút nội mạng miễn phí
SMS nội mạng miễn phí

Chi tiết GÓI MI7D

Giá: 7.000 /ngày

Dung lượng Data 500 MB

Thời gian sử dụng: 01 ngày

Chi tiết GÓI ST10K

Giá: 10.000 /ngày

Dung lượng Data 2G

Thời gian sử dụng: 01 ngày

Chi tiết GÓI WC2

Giá: 20.000 /ngày

Dung lượng Data 5Gb

Thời gian sử dụng: 01 ngày

Chi tiết GÓI 7N

Giá: 70.000 /7ngày

Dung lượng Data 5Gb/ngày

Thời gian sử dụng: 07 ngày