Di động - Sim 4G

Gói cước V30X Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V30X Viettel - Đăng ký gói cước V30X giá rẻ Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Data: Miễn phí 3,5Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 7 ngày. Mỗi ngày sử dụng...

Gói cước V70X Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V70X Viettel - Đăng ký gói cước V70X giá rẻ Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Data: Miễn phí 15Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng...

Gói cước V90X Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V90X Viettel - Đăng ký gói cước V90X giá rẻ Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel Data: Miễn...

Gói cước V120X Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V120X Viettel - Đăng ký gói cước V120X giá rẻ Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel Data: Miễn...

Gói cước V150X Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V150X Viettel - Đăng ký gói cước V150X giá rẻ Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel Data: Miễn...

Gói cước V70C Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V70C Viettel - Đăng ký gói cước V70C giá rẻ Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel Data: Miễn...

Gói cước ST70 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST70 Viettel - Đăng ký gói cước St70 giá rẻ Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 1Gb data Hết lưu lượng: Hết 1gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy...

Gói cước ST70K Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST70K Viettel - Đăng ký gói cước St70k giá rẻ Lưu lượng: Có 15Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 500Mb data Hết lưu lượng: Hết 500Mb data/ 1 ngày tạm Dừng...

Gói cước ST120 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST120 Viettel - Đăng ký gói cước St120 giá rẻ Data: Có 28Gb data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động / 28 ngày Hết lưu lượng: Hết 28Gb data tốc độ cao dừng truy cập mạng Thời...

Gói cước ST120K Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST120K Viettel - Đăng ký gói cước St120k giá rẻ Data: Có 60Gb data 4g tốc độ cao truy cập internet trên di động. Lưu lượng: Sử dụng 2Gb/ 1 ngày Hết lưu lượng: Hết 2Gb data 1 ngày tạm dừng...

Gói cước ST150K Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST150K Viettel - Đăng ký gói cước St150k giá rẻ Lưu lượng: Mỗi ngày 3GB 4g tốc độ cao. Hết lưu lượng: Hết 3Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox...

Gói cước ST150 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST150 Viettel - Đăng ký gói cước ST150 giá rẻ Gọi nội mạng: Miễn phí tất cả các cuộc gọi nọi mạng Viettel có thời lượng dưới 20 phút. Data: Có 28Gb data 4G tốc độ cao sử dụng/ 28...

Gói cước ST200 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước ST200 Viettel - Đăng ký gói cước St200 giá rẻ Data : Có 60Gb data 4g tốc độ cao ( Mỗi ngày sử dụng 2GB data) Nội mạng: Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới...

Gói cước V120 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V120 Viettel - Đăng ký gói cước V120 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel. Data: Miễn...

Gói cước 6V120 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước 6V120 Viettel - Đăng ký gói cước 6V120 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng /180 ngày. Mỗi chu kỳ 30 ngày sử...

Gói cước 12V120 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước 12V120 Viettel - Đăng ký gói cước 12V120 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.Ngoại mạng: Miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng /360 ngày. Mỗi chu kỳ 30 ngày sử...

Gói cước V150 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V150 Viettel - Đăng ký gói cước v150 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Data: Miễn phí 120Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng...

Gói cước V199 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước V199 Viettel - Đăng ký gói cước V199 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút, Data: Miễn phí 180Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng...

Gói cước F70 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước F70 Viettel - Đăng ký gói cước f70 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày, Data: Có 3Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động,...

Gói cước F90 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước F90 Viettel - Đăng ký gói cước f90 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày, Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày, Data:...

Gói cước F90U Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước F90U Viettel - Đăng ký gói cước f90u giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày, Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày,...

Gói cước 3F90 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước 3F90 Viettel - Đăng ký gói cước 3f90 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 90 ngày, Ngoại mạng: [Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày]/...

Gói cước 6F90 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước 6F90 Viettel - Đăng ký gói cước 6f90 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 180 ngày, Data: [Có 5Gb/ 30 ngày]/ 6 chu kỳ. Data 4G tốc độ cao truy cập...

Gói cước 12F90 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước 12F90 Viettel - Đăng ký gói cước 12f90 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 12 tháng, Data: [Có 5Gb/ 30 ngày]/ 12 chu kỳ. Data 4G tốc độ cao truy cập...

Gói cước F120U Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước F120U Viettel - Đăng ký gói cước f120u giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày, Data: Có 7Gb data 4G tốc độ cao truy cập mạng internet trên di...

Gói cước F120 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước F120 Viettel - Đăng ký gói cước f120 giá rẻ, Data: Miễn phí sử dụng 7Gb data 4G tốc độ cao của Viettel truy cập mạng internet trên di động. Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng...

Gói cước F140 Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói cước F140 Viettel - Đăng ký gói cước f140 giá rẻ, Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày, Ngoại mạng: Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày

Gói cước 3g 4g Viettel mới

26/11/2023 12:55 PM

Cú pháp đăng ký gói cước 3G Viettel, 4G Viettel nhanh chóng, chính xác. Gói SMS, gọi thoại đáng để sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí nhất có thể và gói cước gọi và gói cước tin nhắn HOT nhất...

ST5K Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Giá cước: 5.000đ/ngày Ưu đãi: - 500MB tốc độ cao sử dụng đến 24h ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). - 500MB tốc độ cao sử dụng đến 24h ngày...

Cách đăng ký 3G 4G Viettel

26/11/2023 12:55 PM

Gói 7Gb nạp 70k soạn cú pháp đăng kí: D70 dấu cách 0981802801 gửi 9123 - Gói 10Gb nạp 90k soạn cú pháp đăng kí: D90 dấu cách 0981802801 gửi 9123 - Gói 20Gb nạp 200k soạn cú pháp đăng kí: D200 dấu cách...

DỊCH VỤ VIETTEL

vContract Viettel

Hợp đồng điện tử Viettel vContract Viettel Hợp đồng...

Thiết bị định vị

Thiết bị định vị Định vị xe máy Thành phố Hà Nội Định...

Camera Viettel

Camera Viettel Thành phố Hà Nội Camera Viettel Quận Ba Đình Camera...

Truyền hình Viettel

Truyền hình ViettelTV: Đa dạng gói kênh trong nước và quốc tế, kho nội dung phim HD,...

Viettel Post

Viettel Post là doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá,...

Giải pháp Viettel

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.Tổng Công ty là đơn vị tiên phong của...

Cáp quang Viettel

Cáp quang Viettel Cáp quang Viettel Thành phố Hà Nội Cáp...

Chữ Kí Số

Chữ ký số Viettel CA Thành phố Hà Nội Chữ ký số Viettel CA Quận...

Di động - Sim 4G

Sim 4G/5G Viettel trọn gói 1 năm giá rẻ, khuyến mại data, gọi thoại, SMS nội, ngoại...

Hóa đơn điện tử Viettel

Hóa Đơn Điện Tử S-Invoice Viettel uy tín chất lượng, tạo lập, xuất hóa đơn nhanh...

TIN TỨC VIETTEL

Cách lấy hóa đơn điện tử viettel

Tra cứu Hóa đơn điện tử, Hóa đơn bán hàng Viettel theo Số hóa đơn, Ngày cấp hóa...

Tận hưởng Wifi luôn mạnh, phủ sóng cả nhà với Homewifi Viettel

HomeWifi là một sản phẩm dành cho các khách hàng dùng Internet cáp quang của Viettel....

Dịch vụ vệ sinh

Máy hút mùi là một trong những thiết bị thường bị chúng ta bỏ qua khi vệ sinh căn...

Đăng ký gói 4g Viettel

Thông tin gói cước data 3G/4G Viettel di động, Dcom Viettel tốc độ cao, khuyến mại gói...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Cách liên hệ sửa chữa mạng Viettel

Nguyên nhân wifi Viettel bị lỗi có thể là do hệ thống cáp quang hoặc modem xảy ra...

Giải pháp học online cho trẻ em - An toàn mùa dịch covid-19

Học online, đồng nghĩa với việc con hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn không...

Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký lắp đặt mạng Viettel

Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký lắp đặt mạng Viettel, Dưới đây là những...

Gói cước cáp quang dành cho doanh nghiêp công ty và internet cho tiệm net

Viettel Telecom thông báo chương trình khuyến mại lắp mạng cáp quang Viettel và dịch...

GÓC THỦ THUẬT

Mạng riêng nội bộ Office Wan

Office Wan là dịch vụ cung cấp mạng riêng (nội bộ) với mục đích truyền dữ liệu...

Dịch vụ thuê Kênh riêng Leased Line

Dịch vụ thuê kênh riêng trong nước của Viettel là dịch vụ cung cấp đường kết...

Khởi động lại iPhone, iPad không dùng đến phím nguồn

Khởi động lại iPhone, iPad không dùng đến phím nguồn. Bình thường, khi người dùng...

Hướng dẫn đổi mật khẩu modem Wifi Viettel

Hướng dẫn đổi mật khẩu modem Wifi Viettel, Hôm nay Viettel sẽ hướng dẫn các bạn...