Đăng ký Chứng thư số Viettel-CA LH: 0964 783 777

Chữ ký số - Viettel CA

            Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.
Sử dụng Viettel-CA trong :
- Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến.
- Các giao dịch điện tử: chứng khoán điện tử, ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

1.Đối với khách hàng mua mới Chứng thư số (CTS) Viettel
Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

CTS

Gói Cước

1N ăm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

490.000

Miễn Phí

- Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;

- Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).

 

2

Giá CTS

450.000

765.000

1080.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

6 tháng

6 tháng

HN & HCM :9 tháng

Tỉnh khác : 6 tháng

2. Đối với Khách hàng Gia hạn Chứng thư số Viettel

Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

CTS

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá CTS

450.000

765.000

1080.000

- Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;

- Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).

2

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

3

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

HN & HCM :12 tháng

Tỉnh khác : 9 tháng

3. Đối với Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel (Swap)
Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

CTS

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

Miễn Phí

 Miễn Phí

- Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;

- Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).

 

 

2

Giá CTS

450.000

765.000

1080.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

9 tháng

Các gói Chứng thư số (CTS) áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp:
1. Đối với khách hàng mua mới Chứng thư số Viettel:

    + Gói CA2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp:

CTS

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

490.000

Miễn Phí

Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp

- Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD

  + Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.

 

2

Giá CTS

900.000

1.530.000

2.160.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

6 tháng

6 tháng

HN & HCM :9 th áng

Tỉnh khác : 6 th áng

2. Đối với Khách hàng Doanh nghiệp Gia hạn Chứng thư số Viettel

Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

STT

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

Miễn Phí

Miễn Phí

Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp

- Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD

  + Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.

2

Giá CTS

900.000

1.530.000

2.160.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

HN & HCM :12

Tỉnh khác :9

3. Đối với Khách hàng doanh nghi ệp chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel (Swap)

Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

STT

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

Miễn Phí

Miễn Phí

Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp

- Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD

  + Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.

 

2

Giá CTS

900.000

1.530.000

2.160.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

9 tháng

Hướng dẫn sử dụng và thủ tục đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng Viettel-CA trong:

 • Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử.
 • Các giao dịch điện tử: Ngân hàng điện tử, đấu thầu điện tử, chứng khoán điện tử
 • Ký số trên các hệ thống phần mềm nội bộ, tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký

Các bước

Nội dung

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ của doanh nghiệp bao gồm:

 • Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có công chứng giấy phép hoạt động (chấp nhận bản photo đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp đó nếu có bản gốc để đối chiếu);
 • Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp lý (hoặc hộ chiếu) (chấp nhận bản photo đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp đó nếu có bản gốc để đối chiếu);
 • Nếu khách hàng chuyển đổi từ nhà cung cấp khác cần có Hợp đồng đã ký với nhà cung cấp cũ/ Giấy chứng nhận Chứng thư số cũ.

Hồ sơ của cá nhân bao gồm:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của người trực tiếp đăng ký hoặc bản sao hộ chiếu (có bản gốc để đối chiếu và người đăng ký dịch vụ phải có mặt trực tiếp);
 • Mã số thuế thu nhập cá nhân của người trực tiếp đăng ký (nếu có);
 • Nếu KH đăng ký chứng thư số với danh nghĩa là cá nhân trong tổ chức/doanh nghiệp thì khách hàng cần có thêm:

+ Giấy giới thiệu của tổ chức/doanh nghiệp;

+ Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có công chứng giấy phép hoạt động của tổ chức/ doanh nghiệp.

Gọi hotline

 • Doanh nghiệp gọi tới Tổng đài bán hàng của Viettel-CA: 0978.600.666  kể đăng ký mua dịch vụ
 • Nhân viên bán hàng chi nhánh Viettel gặp khách hàng để tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng dịch vụ

Cấp phát chứng thư số

 • Doanh nghiệp được Viettel cấp chứng thư số, bàn giao thiết bị USB token chứa chứng thư số trong vòng 24h, đồng thời được hướng dẫn sử dụng thiết bị USB token và hướng dẫn khai thuế điện tử.

 

Chữ ký số - Viettel CA

            Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.
Sử dụng Viettel-CA trong :
- Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến.
- Các giao dịch điện tử: chứng khoán điện tử, ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

1.Đối với khách hàng mua mới Chứng thư số (CTS) Viettel
Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

CTS

Gói Cước

1N ăm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

490.000

Miễn Phí

- Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;

- Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).

 

2

Giá CTS

450.000

765.000

1080.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

6 tháng

6 tháng

HN & HCM :9 tháng

Tỉnh khác : 6 tháng

2. Đối với Khách hàng Gia hạn Chứng thư số Viettel

Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

CTS

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá CTS

450.000

765.000

1080.000

- Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;

- Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).

2

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

3

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

HN & HCM :12 tháng

Tỉnh khác : 9 tháng

3. Đối với Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel (Swap)
Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

CTS

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

Miễn Phí

 Miễn Phí

- Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;

- Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).

 

 

2

Giá CTS

450.000

765.000

1080.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

9 tháng

Các gói Chứng thư số (CTS) áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp:
1. Đối với khách hàng mua mới Chứng thư số Viettel:

    + Gói CA2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp:

CTS

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

490.000

Miễn Phí

Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp

- Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD

  + Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.

 

2

Giá CTS

900.000

1.530.000

2.160.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

6 tháng

6 tháng

HN & HCM :9 th áng

Tỉnh khác : 6 th áng

2. Đối với Khách hàng Doanh nghiệp Gia hạn Chứng thư số Viettel

Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

STT

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

Miễn Phí

Miễn Phí

Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp

- Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD

  + Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.

2

Giá CTS

900.000

1.530.000

2.160.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

HN & HCM :12

Tỉnh khác :9

3. Đối với Khách hàng doanh nghi ệp chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel (Swap)

Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

STT

Gói

 1 Năm

2 Năm

3 Năm

Ghi chú

1

Giá USB Token

490.000

Miễn Phí

Miễn Phí

Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp

- Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD

  + Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.

 

2

Giá CTS

900.000

1.530.000

2.160.000

3

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

36 tháng

4

Thời gian khuyến mãi

9 tháng

9 tháng

9 tháng

Hướng dẫn sử dụng và thủ tục đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng Viettel-CA trong:

 • Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử.
 • Các giao dịch điện tử: Ngân hàng điện tử, đấu thầu điện tử, chứng khoán điện tử
 • Ký số trên các hệ thống phần mềm nội bộ, tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký

Các bước

Nội dung

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ của doanh nghiệp bao gồm:

 • Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có công chứng giấy phép hoạt động (chấp nhận bản photo đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp đó nếu có bản gốc để đối chiếu);
 • Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp lý (hoặc hộ chiếu) (chấp nhận bản photo đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp đó nếu có bản gốc để đối chiếu);
 • Nếu khách hàng chuyển đổi từ nhà cung cấp khác cần có Hợp đồng đã ký với nhà cung cấp cũ/ Giấy chứng nhận Chứng thư số cũ.

Hồ sơ của cá nhân bao gồm:

 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của người trực tiếp đăng ký hoặc bản sao hộ chiếu (có bản gốc để đối chiếu và người đăng ký dịch vụ phải có mặt trực tiếp);
 • Mã số thuế thu nhập cá nhân của người trực tiếp đăng ký (nếu có);
 • Nếu KH đăng ký chứng thư số với danh nghĩa là cá nhân trong tổ chức/doanh nghiệp thì khách hàng cần có thêm:

+ Giấy giới thiệu của tổ chức/doanh nghiệp;

+ Bản sao có công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có công chứng giấy phép hoạt động của tổ chức/ doanh nghiệp.

Gọi hotline

 • Doanh nghiệp gọi tới Tổng đài bán hàng của Viettel-CA: 0978.600.666  kể đăng ký mua dịch vụ
 • Nhân viên bán hàng chi nhánh Viettel gặp khách hàng để tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng dịch vụ

Cấp phát chứng thư số

 • Doanh nghiệp được Viettel cấp chứng thư số, bàn giao thiết bị USB token chứa chứng thư số trong vòng 24h, đồng thời được hướng dẫn sử dụng thiết bị USB token và hướng dẫn khai thuế điện tử.

 

Tags:

Bình luận

Dịch vụ Viettel

 • Cáp quang Viettel

  Cáp quang Wifi Viettel, Đăng ký wifi viettel, gói cước wifi viettel, cáp quang viettel, internet viettel, cáp quang wifi, gói...

 • Chữ Ký Số Viettel

  Đăng ký mới Chữ Ký Số Viettel và gia hạn dịch vụ tặng Hóa Đơn Điện Tử Viettel. Thủ Tục Gia Hạn Chữ Ký Số...

 • Di động - Sim 4G

  Hòa mạng Di động Trả Sau Viettel, Miễn phí chuyển đổi, kèm đến 60GB/Tháng với các gói V200, V250. Miễn...

 • Hóa đơn điện tử Viettel

   Hóa Đơn Điện Tử S-Invoice Viettel uy tín chất lượng, tạo lập, xuất hóa đơn nhanh chóng. hóa đơn điện tử...

 • Internet Viettel

  Đăng ký lắp đặt mạng Internet Viettel, cáp quang FTTH Viettel tại nhà. Tặng modem Wifi & Khuyến mại thêm tháng sử...

Tin tức Viettel

Câu hỏi thường gặp

Góc thủ thuật